Kalendář plánovaných akcí

32. kongres Federace mezinárodních dunajských sympozií o diabetu a 12. kongres Středoevropské diabetické společnosti
Místo konání:Andel’s Hotel by Vienna House, Praha
Termín konání:22.6.2017 - 24.6.2017

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dovoluji si Vás pozvat na 12. kongres Středoevropské asociace diabetu (Central European Diabetes Association, CEDA), který je současně 32. kongresem Federace mezinárodních dunajských symposií o diabetu (FID). Kongres se bude konat ve dnech 22.-24. června 2017 v… Více...

Dny molekulovej patológie
Místo konání:Hotel Turiec, Martin
Termín konání:22.6.2017 - 26.6.2017

13. smypozium molekulovej patólogie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekarskych pracovnikov v patológii Více...

38. PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ NEFROLOGIE
Místo konání:Hotel Růže, Český Krumlov
Termín konání:23.6.2017 - 24.6.2017

Vážené kolegyně, kolegové, vážené sestry i další příznivce dětské nefrologie, srdečně Vás zveme na 38. pracovní dny dětské nefrologie (PDDN) do Českého Krumlova. Výbor pracovní skupiny pro Vás připravuje atraktivní odborný program, který zahrnuje hlavní oblasti našeho zájmu. Více...

Místo konání:IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN
Termín konání:23.6.2017 - 24.6.2017

Akademie České hepatologické společnosti ČLS JEP 2017 - B1 je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byla registrována u ČLK pod číslem 46863, číslo akreditace 0004/16/2006, a účast na odborném programu ohodnocena 12 kredity. Více...

17. setkání mladých oftalmologů
Místo konání:Hotel Lions, Nesuchyně
Termín konání:23.6.2017 - 25.6.2017

Přihlášky k aktivní účasti (přednášky na volné téma včetně kazuistik) zasílejte výhradně na adresu csmo@centrum.cz nejpozději do 30. dubna 2017. Zařazení přednášky do programu Vám bude zpětně e-mailem potvrzeno. Všichni účastníci, včetně aktivních, se musí zaregistrovat přes on-line registrační formulář. Více...