7. československý kongres ORL a chirurgie hlavy a krku

Termín konání: 6.9.2017 - 8.9.2017
Místo konání: Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK BIOMED centrum Jesseniovej lekárskej fakulty UK Kompetenčné centrum Jesseniovej lekárskej fakulty UK MARTIN
Web akce: orl2017.sk/
Druh akce: kongres
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: otorinolaryngologie
Popis a program akce:

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia.

Klinike ORL a ChHaK JLF UK a UNM sa dostalo cti usporiadať 64. národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 6. až 8. septembra 2017 v novovybudovaných priestoroch Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Kongres je o to dôležitejší, že je súčasne 7. spoločným Česko–slovenským kongresom a 79. kongresom Českej ORL spoločnosti. Preto sa tešíme, že budeme môcť privítať účastníkov z Českej republiky. Pracovníci tunajšej kliniky sa budú snažiť vytvoriť priateľské prostredie pre všetkých, so zaujímavým spoločenským programom a skvelou gastronómiou.

Tešíme sa na stretnutie!

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.,
predseda organizačného výboru

Klíčová slova: tonzilotomie tonzilektomie vestibulologie karcinom orofaryngu glotická insuficience ušní chirurgie nádory hlavy a krku ultrazvuková elastografie