XI. praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace 1. část

Termín konání: 19.6.2017 - 20.6.2017
Místo konání: Hradec Králové
Web akce: www.hlascentrum.cz/?page_id=30
Druh akce: workshop
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: klinická logopedie
Popis a program akce:

Kurz je určen pro atestované klinické logopedy. Pro lékaře, fyzioterapeuty a další profese je účast na kurzu bez certifikace MZ ČR. (Pro lékaře bude kurz ohodnocen kredity ČLK, dle stavovského předpisu č.16)

Cílem kurzu je praktický nácvik základních technik hlasové reedukace a rehabilitace u funkčních hlasových poruch a vybraných skupin organických postižení hlasu. Účastník se učí základní techniky na sobě samém a na ostatních frekventantech kurzu. Kurz proběhne ve třech dvoudenních setkáních. Odstup jednotlivých částí kurzu slouží k nácviku a fixování probíraných technik a umožňuje zpětné konzultace a korekce chyb při následujících setkáních. Oddělenou praktickou částí kurzu je nácvikový seminář odečítání funkčních laryngo-stroboskopických nálezů s ohledem na potřeby hlasového terapeuta. Seminář trvá 3 hodiny a je vždy před začátkem druhého setkání. Začátek prvního dne v prvním běhu bude ve 14:3o, ostatní běhy začínají v 16:30 hod., konec druhého dne je vždy v 17:00 hod. Praktický seminář začíná, před druhým během, ve 14:oo hod. Ten je povinný jen pro klinické logopedy.

Dle platných předpisů je součástí certifikovaného kurzu, pouze pro klinické logopedy, odevzdání krátké kasuistická práce po ukončení kurzu. Účastníci z jiných oborů (lékař, fyzioterapeut, hlasový pedagog atd…) tuto povinnost nemají.

Koncepce kurzu stojí na nutnosti propojení hlasové techniky s dýcháním, držením těla a psychickým postojem každého jedince. Součástí lekcí jsou psychoterapeutické návody a postupy použitelné terapeutem nepsychologem.

Součástí kurzu je praktická demonstrace a základní nácvik práce s programy k vyšetření hlasu, které jsou vhodné pro běžnou praxi (hlasové pole, multidimenzionální analýza).
Místo konání: V prostorách Institutu pro léčbu a výzkum poruch komunikace v Hradci Králové, Kavčí plácek 121/1 (Staré město), Hradec Králové

Podrobný popis místa konání bude zaslán s dalšími pokyny po přihlášení

Klíčová slova: hlasová terapie laryngo-stroboskopické nálezy hlasová technika dýchání vyšetření hlasu