Endoskopická terapie urolitiázy

Termín konání: 31.8.2017 8:30 - 31.7.2017 14:20
Místo konání: Olympus Czech Group, s.r.o., Praha 6
Web akce: www.cus.cz/wp-content/uploads/2017/04/Pozv%C3%A1nka-URO-Animal-MET-Praha-31-08-2017v2.pdf
Druh akce: workshop
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: urologie
Popis a program akce:

Po letech relativní stagnace v terapii urolitiázy dochází v posledních letech ke změnám, a to k jednoznačnému posunu od extrakorporální litotrypse k endoskopickým metodám. Proč tomu tak je? Vývoj techniky ESWL stagnuje, oproti tomu v endoskopii dochází k minimalizaci přístrojů, rozvoji zobrazovacích a dezintegračních metod. To vše, spolu s novým spotřebním materiálem, dostává endoskopické metody, i přes jejich invazivitu, do popředí v terapii urolitiázy.
 
Pro získání zkušeností s ureteroskopickými metodami nabízíme možnost praktického tréninku
flexibilní a semirigidní ureteroskopie na animálních modelech, které značně odpovídají realitě. Doufáme, že kurz bude užitečný zejména pro rezidenty v urologii.
 
08:30 - 08:45 Zahájení
09:00 -10:00 Novinky v endoskopické léčbě urolitiázy, prezentace (Dr. Aleš Petřík)
10:00 -14:00 Hands on training
- Semirigidní ureteroskopie
- Flexibilní ureteroskopie
- Perkutánní dezintegrace litiázy
14:00 -14:20 Diskuze, závěr

Klíčová slova: endoskopie urolitiáza ureteroskopie dezintegrace litiázy