8. Pardubické traumatologické dny

Termín konání: 22.6.2017 - 23.6.2017
Místo konání: Kongresové centrum, Kunětická hora
Web akce: traumadny.cz/
Druh akce: odborná konference
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: úrazová chirurgie (traumatologie), ortopedie
Popis a program akce:

Téma:

Poranění pánve a dolní končetiny

 

Workshopy:

Artroskopie kyčelního kloubu na modelu (Arthrex).

Nové implantáty firmy MEDIN: Retrográdní femorální hřeb a tibiální hřeb. (Počet kreditů podle stavovského předpisu č. 16 ČLK)

 

Sesterská sekce:

Poranění pánve a dolní končetiny Varia (Počet kreditů v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 4/2010 Sb.)

Oddělení úrazové chirurgie Chirurgické kliniky Pardubická nemocnice Nemocnice Pardubického kraje, a. s. a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

 

Pod záštitou:

České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta

Generálního ředitele NPK, a. s. MUDr. Tomáše Gottvalda

Ředitelky Pardubické nemocnice MUDr. Štěpánky Fraňkové

Děkana FZS Univerzity Pardubice Prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc.

 

Organizátoři:

MUDr. Martin Carda

MUDr. Martin Pompach, Ph. D.

Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph. D.

 

Adresa:

Kongresové centrum Kunětické hora Dříteč 15, 533 05 Dříteč

Tel.: 464 622 211, 464 622 212 www.grkh.cz

Klíčová slova: poranění pánev dolní končetiny