AM Review - aktuality z medicíny a systému zdravotnictví AM Review - aktuality z medicíny a systému zdravotnictví http://www.zdravky.cz/ cs Copyright 2016, www.zdravky.cz Wed, 25 May 2016 18:44:43 +0200 http://backend.userland.com/rss2/ RS se nevyhýbá ani dětem http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/rs-se-nevyhyba-ani-detem http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/rs-se-nevyhyba-ani-detem  Roztroušená skleróza, která postihuje hlavně mladé dospělé ženy, se nevyhýbá ani dětem. Mon, 23 May 2016 12:43:25 +0200 Nadace Olgy Havlové ocení pomoc druhým http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/nadace-olgy-havlove-oceni-pomoc-druhym http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/nadace-olgy-havlove-oceni-pomoc-druhym  Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 23. května udělí ceny osobnostem, které navzdory zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním. Mon, 23 May 2016 12:42:40 +0200 Na chřipku zemřelo v sezoně 84 lidí http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/na-chripku-zemrelo-v-sezone-84-lidi http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/na-chripku-zemrelo-v-sezone-84-lidi  Na chřipku zemřelo v Česku v sezoně od loňského září do letošního května 84 lidí. Mon, 23 May 2016 12:42:02 +0200 Psychiatr Skála by oslavil 100 let http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/psychiatr-skala-by-oslavil-100-let http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/psychiatr-skala-by-oslavil-100-let  Jméno psychiatra a bojovníka proti alkoholové závislosti Jaroslava Skály se stalo legendou nejen mezi jeho pacienty a odborníky. Mon, 23 May 2016 12:41:26 +0200 V USA má virus zika 157 těhotných žen http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/ze-zahranici/v-usa-ma-virus-zika-157-tehotnych-zen http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/ze-zahranici/v-usa-ma-virus-zika-157-tehotnych-zen  Ve Spojených státech je 157 těhotných žen nakažených virem zika, který u lidských plodů způsobuje předčasné ukončení růstu mozku (mikrocefalii). Mon, 23 May 2016 12:40:49 +0200 Individualizovaná radioterapie –„bezpečná“ limitní dávka neexistuje, jedině nulová dávka znamená nul http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/individualizovana-radioterapie-bezpecna-limitni-davka-neexistuje-jedine-nulova-davka-znamena-nulove- http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/individualizovana-radioterapie-bezpecna-limitni-davka-neexistuje-jedine-nulova-davka-znamena-nulove-  Dovoluji si zdůraznit, že neexistuje něco jako bezpečná dávka ozáření. Každá energie ionizujícího záření deponovaná ve zdravé tkáni (tj. dávka záření) má potenciál být nebezpečnou a způsobit ozářenému zdravotní újmu. Je lhostejno, jakým druhem záření je ona energie dodána, pomiňme pro tento okamžik jemné nuance radiobiologické účinnosti jednotlivých druhů částic. Mon, 23 May 2016 11:58:11 +0200 Do podpory vzniku nových ordinací by se měly zapojit i regionální samosprávy http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/do-podpory-vzniku-novych-ordinaci-by-se-mely-zapojit-i-regionalni-samospravy http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/do-podpory-vzniku-novych-ordinaci-by-se-mely-zapojit-i-regionalni-samospravy  Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, 6. dubna oficiálně vyhlásil dotační program na podporu zřizování praxí praktických lékařů (PL) a praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno (viz AM Review č. 9/2016 a č. 10/2016). Mon, 23 May 2016 11:57:11 +0200 Zákon o registru smluv je stále diskusním tématem http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/zakon-o-registru-smluv-je-stale-diskusnim-tematem http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/zakon-o-registru-smluv-je-stale-diskusnim-tematem  Dne 14. prosince 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 340/2015 Sb. zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Přijetí této normy provázela bouřlivá diskuse zákonodárců. Zřizuje registr smluv jakožto informační systém veřejné správy, jenž slouží k uveřejňování smluv tímto zákonem specifikovaných. S výjimkou některých ustanovení zákon nabude účinnosti 1. července 2016. Mon, 23 May 2016 11:55:07 +0200 IKEM a FN Motol: první transplantace dělohy v ČR http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/ikem-a-fn-motol-prvni-transplantace-delohy-v-cr http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/ikem-a-fn-motol-prvni-transplantace-delohy-v-cr  Specialisté z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha, a z Fakultní nemocnice Motol, Praha, provedli 30. dubna 2016 vůbec první transplantaci dělohy v České republice a celosvětově teprve 11. transplantaci dělohy od žijící dárkyně. Zároveň obě pracoviště společně odstartovala první klinickou studii na světě, která zahrnuje transplantace dělohy od žijících i zemřelých dárkyň. Podrobnosti zazněly 13. května na tiskové konferenci svolané do IKEM, jíž se zúčastnily také dárkyně dělohy, paní Marta, a její dcera a příjemkyně orgánu, paní Jana. Mon, 23 May 2016 11:36:41 +0200 Slavnosti Otce vlasti http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/slavnosti-otce-vlasti http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/slavnosti-otce-vlasti Sedmisté výročí narození krále českého a císaře římského Karla IV., připadající na sobotu 14. května, si připomněla i 1. lékařská fakulta UK – následnice jedné ze čtyř původních fakult pražské univerzity, již panovník založil roku 1348. Kdo zatoužil po autentickém prožitku oslav či naopak po klidném přemýšlení o odkazu Karla IV. coby vladaře, donátora, rytíře, právníka i prostého smrtelníka, mohl volit např. mezi cyklem slavnostních přednášek a open-air festivalem na náměstí, které sám panovník vlastnoručně zakreslil do plánu Nového města pražského a které po něm dnes nese své jméno... Mon, 23 May 2016 11:29:38 +0200