AM Review - aktuality z medicíny a systému zdravotnictví AM Review - aktuality z medicíny a systému zdravotnictví http://www.zdravky.cz/ cs Copyright 2016, www.zdravky.cz Sat, 30 Apr 2016 05:22:51 +0200 http://backend.userland.com/rss2/ Perorální antikoagulační léčba – od serendipity k selektivitě http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/peroralni-antikoagulacni-lecba-od-serendipity-k-selektivite http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/peroralni-antikoagulacni-lecba-od-serendipity-k-selektivite  Antitrombotická léčba per os vstoupila do klinické praxe před 65 lety. Na začátku byl warfarin – původně užívaný jako jed proti hlodavcům. Pozici zlatého standardu orální antikoagulační medikace zaujal pak na více než půl století. Výrazný posun v dané léčebné oblasti nastal až v posledním desetiletí nástupem nových perorálních antikoangulancií – NOACs (new oral anticoagulants) ze skupiny přímých inhibitorů trombinu – F IIa (gatrany) a přímých inhibitorů aktivovaného koagulačního faktoru – F Xa (xabany).V tuzemsku byla zatím registrována tři nová perorální antikoangulancia. Jejich klinické ověřování stále pokračuje směrem k větší efektivitě a bezpečnosti. Fri, 29 Apr 2016 15:18:39 +0200 Antitrombotická léčba v roce 2016 – nastavování strategie větší účinnosti a bezpečnosti http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/antitromboticka-lecba-v-roce-2016-nastavovani-strategie-vetsi-ucinnosti-a-bezpecnosti http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/antitromboticka-lecba-v-roce-2016-nastavovani-strategie-vetsi-ucinnosti-a-bezpecnosti  Další zpřesňování doporučených postupů pro antikoagulační terapii, ověřených velkými klinickými studiemi, vychází z klinické praxe a tuzemských zkušeností. O stručné shrnutí současné situace jsme požádali prof. MUDr. Jana Kvasničku, DrSc., z Trombotického centra Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha. Fri, 29 Apr 2016 15:14:51 +0200 S. Němeček: Státní nemocnice jsou ve výborné ekonomické kondici, managementům patří dík http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/s-nemecek-statni-nemocnice-jsou-ve-vyborne-ekonomicke-kondici-managementum-patri-dik http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/s-nemecek-statni-nemocnice-jsou-ve-vyborne-ekonomicke-kondici-managementum-patri-dik  S výjimkou pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny hospodařily loni všechny přímo řízené nemocnice se ziskem. Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, to oznámil na svém briefingu 14. dubna v Praze. Fri, 29 Apr 2016 15:10:45 +0200 Jaké parametry má projekt podpory rozšiřování služeb praktiků do potřebných míst http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/jake-parametry-ma-projekt-podpory-rozsirovani-sluzeb-praktiku-do-potrebnych-mist http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/jake-parametry-ma-projekt-podpory-rozsirovani-sluzeb-praktiku-do-potrebnych-mist „Praktický lékař je nezbytným stavebním kamenem celé zdravotní soustavy a dostupnost jeho péče je pro lidi velmi důležitá. Dnešním dnem proto oficiálně vyhlašujeme dotační program na podporu zřizování praxí praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno,“ oznámil 6. dubna na svém brífinku v Praze ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Fri, 29 Apr 2016 15:08:22 +0200 Spotřeba tabáku v Čechách aneb proč neušetřit půl miliardy http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/spotreba-tabaku-v-cechach-aneb-proc-neusetrit-pul-miliardy http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/spotreba-tabaku-v-cechach-aneb-proc-neusetrit-pul-miliardy  Ministerstvo zdravotnictví aktuálně připravuje zákon, který by měl regulovat kouření na veřejnosti. „Bohužel jde o směsici různých témat, která spolu vůbec nesouvisejí, a kouření uvnitř veřejných budov v něm představuje jen jednu malinkou část. Verze, která šla do parlamentu, měla 158 stránek, k nimž přibylo ještě 220 pozměňovacích návrhů. Dělá to na mne dojem cíleného zmatení a navršení všeho možného dohromady,“ říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku z III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze, doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. Fri, 29 Apr 2016 15:06:17 +0200 Otevřená korespondence ke kampani ČLK – napsali si Andrej Babiš a Milan Kubek http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/otevrena-korespondence-ke-kampani-clk-napsali-si-andrej-babis-a-milan-kubek http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/otevrena-korespondence-ke-kampani-clk-napsali-si-andrej-babis-a-milan-kubek  Aktuální kampaň České lékařské komory (ČLK) „Zdravotnictví volá o pomoc“ nejenže v současnosti poměrně masivně plní média (viz např. AM Review č.7/2016), ale navíc u ní lze očekávat značné„zesílení hlasu“. Podle několika zdrojů si předsednictvo komory údajně najalo stejnou PR agenturu, která před pěti lety vedla kampaň Lékařského odborového klubu (LOK) s hromadnými výpověďmi nemocničních lékařů „Děkujeme, odcházíme“. Tehdejší heslo „Náš exodus, váš exitus“ bylo i mnohými zdravotníky považováno za cynické a vyhrožující. Fri, 29 Apr 2016 14:59:51 +0200 Praktici vzývají – zrušte nesmyslná omezení v preskripci http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/praktici-vzyvaji-zruste-nesmyslna-omezeni-v-preskripci http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/medicinska-review/praktici-vzyvaji-zruste-nesmyslna-omezeni-v-preskripci Praktičtí lékaři vzývají Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL, aby zrušily podle nich nesmyslná omezení v předepisování léků. „Žádáme příslušné orgány, aby vstoupili v jednání se zástupci praktických lékařů s cílem zrušit nesmyslná omezení v terapii a diagnostice u primární péče v ČR tak, aby se léčebná péče svým rozsahem a kvalitou dostala na úroveň standardů vyspělých zemí v EU“ – píše se v Memorandu z víkendové Jarní interaktivní konference (JIK) Společnosti všeobecného lékařství (SVL), které se zúčastnilo přes 1 300 lékařů z celé republiky. Wed, 27 Apr 2016 17:37:00 +0200 Pneumokokových onemocnění přibylo http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/pneumokokovych-onemocneni-pribylo http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/pneumokokovych-onemocneni-pribylo  Počty vážných pneumokokových onemocnění loni v Česku opět stouply.  Fri, 22 Apr 2016 14:44:15 +0200 Na jihu Moravy jsou nové druhy borelií http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/na-jihu-moravy-jsou-nove-druhy-borelii http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/na-jihu-moravy-jsou-nove-druhy-borelii  Na jižní Moravu se kvůli změnám klimatu a životního prostředí dostávají nové druhy borelií. Fri, 22 Apr 2016 14:43:37 +0200 Intoxikace v U. Ostrohu nebude trestána http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/intoxikace-v-u-ostrohu-nebude-trestana http://www.amreview.cz/zpravodajstvi/z-domova/intoxikace-v-u-ostrohu-nebude-trestana  Policie odložila lednový případ intoxikace neznámou látkou, kterou se na zimním stadionu v Uherském Ostrohu nadýchalo 42 lidí. Fri, 22 Apr 2016 14:42:55 +0200