Medicínská review

Hlavní obrázek - Sdílené rozhodování přínosem pro děti s postižením
20.6.2017 | N/A | Aktuality z medicíny

Americká Academy of Pediatrics (AAP) ve své klinické zprávě zastává názor, že u dětí s postižením by měl být vždy uplatňován proces společného rozhodování (shared decission making, SDM) pacientů a lékařů v rámci vypracování léčebného plánu. „S nárůstem znalostí v této oblasti a funkčním využitím dovedností SDM se klinický lékař stane skutečným partnerem rodin v rozhodovacím procesu, a tudíž poskytne péči zaměřenou na rodinu. Více...

Hlavní obrázek - Profesor farmakologie Kamil Lhoták
15.6.2017 | Doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc. | Historie medicíny

Muž, který studentům medicíny i profesorskému sboru vštěpoval vědomí odpovědnosti povolání. Více...