Výkon trval přes 5 hodin a s ohledem na věk a velikost pacienta byl velmi náročný a obnášel řadu nestandardních postupů. „Transplantaci jater jsme u našeho historicky nejmladšího pacienta provedli metodou splitu jater, protože tak malý štěp bychom jinak pravděpodobně nezajistili. Také jsme museli vytvořit nové cévní zásobení pro játra. Operační výkon proběhl bez komplikací, nicméně byl nesmírně náročný pro anesteziology a chirurgy, protože kojenec byl s hmotností 4 kilogramy velmi malý a měl nezralý organismus. Velikosti všech cévních a žlučových struktur jsou u takto malých dětí v řádech milimetrů, musíme tedy používat lupové brýle, případně i speciální mikroskop,“ popsal MUDr. Janoušek. „V současné době, čtvrt roku od zákroku, se operované dítě vyvíjí stejně jako ostatní vrstevníci a nemusí ani držet žádnou speciální dietu,“ doplnil.

IKEM v posledních letech patří mezi největší transplantační centra v Evropě.