VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉHO PRACOVIŠTĚ (KATEDRY) PSYCHIATRIE – INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, PRAHA 1

Datum zveřejnění nabídky: 19.7.2017
Lokalita: Hlavní město Praha
Kontakt:
Popis pozice:

Ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí(ho) pedagogického pracoviště (katedry) psychiatrie IPVZ.

Kvalifikační předpoklady: specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie, minimálně 10 roků praxe v oboru, pedagogická praxe, osobní a profesionální předpoklady pro řízení pedagogického pracoviště, morální bezúhonnost.

Přihlášky do výběrového řízení, doložené osobním a profesním životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem o dosažené praxi, přehledem o vědecké a publikační činnosti, motivačním dopisem spolu s vizí vlastního působení na katedře, kopií „Osvědčení“ podle § 9 zákona č. 451/1991 Sb., výpisem z rejstříků trestů, ne starší 3 měsíců, prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zasílejte do 3 týdnů po zveřejnění inzerátu na adresu: Personální a mzdové oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10.