Tuto závažnou skutečnost zjistili odborníci z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox) Masarykovy univerzity v Brně. Uvedli také, že především v opalovacích krémech se látka postupně přestává používat. Smyslem jejího přidávání do kosmetických výrobků je paradoxně ochrana před jejich znehodnocováním při vystavení slunci v průběhu skladování a používání.

týmu Pavel Čupr. Brněnští výzkumníci tedy provedli testy, v nichž zkoumali genotoxicitu izomerů EHMC – jak působí na spouštění mechanismů oprav poškozené DNA a zda přímo poškozují genetickou informaci buňky –, a to jak na bakteriálních buňkách, tak na buňkách lidských, včetně kmenových buněk jater. Nejdříve měli hotové testy na bakteriích, jejichž výsledky zveřejnili. Zjistili, že v laboratorních podmínkách molekula vykazuje významný genotoxický efekt. Při dalším hledání výrobků denní péče, které látku EHMC obsahují, se pak ukázalo, že jich na trhu postupně ubývá.